Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/fsantos/wiki/dokuwiki/inc/parserutils.php on line 202

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/fsantos/wiki/dokuwiki/inc/parserutils.php on line 205

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/fsantos/wiki/dokuwiki/inc/parserutils.php on line 314

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/fsantos/wiki/dokuwiki/inc/parserutils.php on line 454

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/fsantos/wiki/dokuwiki/inc/auth.php on line 146

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fsantos/wiki/dokuwiki/inc/parserutils.php:202) in /home/fsantos/wiki/dokuwiki/inc/auth.php on line 236
Command disabled: revisions

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fsantos/wiki/dokuwiki/inc/parserutils.php:202) in /home/fsantos/wiki/dokuwiki/inc/actions.php on line 128
wiki:project_flyer:dutch - DIGMAP
Command disabled: revisions


Dit document downloaden in PDF [955 KB] of Word [211 KB]


DIGMAP Flyer (Nederlands)

DIGMAP Flyer
Partners    
Instituto Superior Técnico (coördinator) IST Portugal
Universidad Politécnica de Madrid UPM Spanje
Nationale Bibliotheek van Portugal BNP Portugal
Koninklijke Bibliotheek van België KBR België
Nationale Bibliotheek van Italië in Firenze BNCF Italië
Nationale Bibliotheek van Estland NLE Estland

Instituut voor Wiskunde en Informatica van de Bulgaarse Academie voor Wetenschappen

IMI Bulgarie
 
Bruselles, A Paris, Avec privil. du Roy,
1700 [C.C. 61 P2]

DIGMAP staat voor ‘Op ontdekking in het verleden met gedigitaliseerde kaarten’.

Dit project wil oplossingen ontwikkelen voor digitale biblio-theken met georeferenties die in het bijzonder gericht zijn op historisch materiaal en op de bescherming van ons cultureel wetenschappelijk erfgoed. De definitieve resultaten van het project zullen onlinediensten en openbronsoftware omvatten die opnieuw kunnen worden gebruikt in het kader van andere diensten.

De belangrijkste dienst zal bestaan uit een gespecialiseerde digitale bibliotheek die metadata van de Europese nationale bibliotheken opnieuw gebruikt om inhoudelijk materiaal te ontdekken en er toegang tot te hebben. Ook relevante meta-data uit bronnen van derde partijen zullen opnieuw worden gebruikt, evenals beschrijvingen van en verwijzingen naar gelijk welke andere ter zake doende externe bronnen. Het ultieme doel van DIGMAP bestaat erin de toonaan-gevende internationale informatiebron en referentiedienst te worden voor oude kaarten en aanverwante bibliografie.

Het project ontwikkelt een proefconcept door de verzame-lingen van de Nationale Bibliotheek van Portugal (BNP), de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), de Nationale Bibliotheek van Italië in Firenze (BNCF) en de Nationale Bibliotheek van Estland (NLE) opnieuw te gebruiken en uit te breiden. In een tweede fase wordt dit aangevuld met de verzamelingen en referenties van andere bibliotheken, archieven en informatiebronnen van andere nationale bibliotheken in Europa die aangesloten zijn bij de Europese Bibliotheek (TEL). De informatiebronnen zullen de catalogi en digitale bibliotheken van de partners, van publieke OAI–PMH–dataleveranciers, van kranten en andere relevante informa-tiebronnen die online beschikbaar zijn omvatten.

Uiteindelijk kan DIGMAP een reële dienst worden die deel gaat uitmaken van de TEL. Zo sluit dit project perfect aan bij de visie van de ‘Europese digitale bibliotheek’ die wordt beschreven in het ‘i2010 digitale bibliotheken’-initiatief van de Europese Commissie.

DIGMAP zal gesofisticeerde omgevingen ontwikkelen waarin menselijke gebruikers opzoekingen kunnen verrichten, evenals diensten voor interoperabiliteit met externe informatiesys-temen. Het informatiesysteem zal worden ontworpen en ontwikkeld conform een SOA – Services Oriented Architec-ture (dienstengerichte architectuur), waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande openbrontechnologie en nieuwe technologie die zal worden ontwikkeld in het kader van het project. Het gaat om technieken voor het automatisch ophalen van metadata uit inhoudelijk materiaal (beelden van gedigitaliseerde kaarten, gedigitaliseerde boeken en internet-pagina’s), het verzamelen van metadata van afstandsdiensten en het opslaan en verwerken van metadata (normaliseren, converteren, indexeren enzovoort).

De te ontwikkelen softwareoplossingen zullen opnieuw kunnen worden gebruikt in andere digitale bibliotheken, voor ‘stand alone’-diensten of als componenten die worden geïntegreerd met andere digitale bibliotheken. Daartoe zal de informatiearchitectuur open data-modellen volgen, meer be-paald die welke al zijn gedefinieerd of opnieuw zullen worden gedefinieerd door het OGC — Open Geospatial Consortium, IFLA — International Federation of Library Associations and Institutions of andere relevante internationale organisaties.

De technologie zal worden ontwikkeld door het departement voor informatiesystemen en computerengineering van het Instituto Superior Técnico Lisbon (IST), in samenwerking met de Group MERCATOR van de Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Het project is van start gegaan op 1 oktober 2006 en loopt over een periode van 24 maanden. De projectcoördinator is Prof. José Borbinha van het IST. Het IST, de UPM en de KBR zijn belast met de coördinatie van de technische werk-zaamheden. De evaluatie van de resultaten zal worden gecoördineerd door de NLE, terwijl de BNCF de contacten met externe entiteiten en adviesgroepen zal coördineren. De verspreiding wordt gecoördineerd door de BNP. Het Instituut voor Wiskunde en Informatica van de Bulgaarse Academie voor Wetenschappen (IMI) levert bijstand bij de evaluatie, legt contacten met zuidelijk Oost-Europa en staat in voor de verspreiding.


Personal Tools